Jump to content
Linguaholic

Orion L

Members
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

About Orion L

 • Rank
  Language Newbie
 • Birthday 07/26/2001

Converted

 • Currently studying
  French, English
 • Native tongue
  Dutch
 • Fluent in
  French, English, Semi-Fluent Spanish

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Or Polish, Czech, or even French and Spanish, but yes, I know it's a lot, but I also don't think it's excessive, but I mainly use them to keep the language as phonetically as possible (unlike English ) Òr Póliš, Tšèk, òr ivûn Frènš èn Spèniš, bût iès, ai nów its û lòt, bût ai òlsó dównt tink its eksesiv, bût ai méinli iuz dèm tu kip dû lènguûdzh ûs fónètikûli ûs pòsbûl (ûnlaik Iñliš) (English in my language's phonetics)
 2. It didn't take that much time since I can write most of them with my keyboard
 3. Is it possible to upload a video on this site?
 4. Honestly, I have no idea what I'm gonna do with it, sometimes I text a friend of min, because she is a very logical thinker so she understands it, but she can't respond in the language
 5. I've also had those moments where I was lik: "Should I give up, or not?" but then I remembered that I did it as a goal to myself so that's why I proceeded creating this language
 6. Hi, I am 15 years old and live in Belgium. I've made my own language based on Dutch, since that is my native language, so I wanted to ask you what you think about it. It has grammar and spelling rules. Exemple: Minyèr é Mifrå Düllin, få Privet Drive Fire, šin ghát trót på så det šé pèrfèk normol šin ghát, tak jã yèl fèl. Šé šin ghát mèst låt mènzh jã fèvak bã ýits rår šin bãtrèk-bin, utát šé ýivün ní myètun på det usin. Minyèr Düllin šin ghát direktör på è firma nåm-bin Grüniñs, vi bórzh mákh ghát. Hã šin ghát è gru, flèši mann mit binå ní nek, mó hã yèb ghát è yèl gru snòr. Mif
×
×
 • Create New...